Virtuální Behrens

/instalace/autor Jakub Kopec/kurátorka Ivana Rumanová/Pracovní výstava, Nová synagoga, Žilina/2017

Architekt Jakub Kopec sa v rámci Pracovnej výstavy rozhodol doplniť a sprítomniť vízie Petra Behrensa v priestore Novej synagógy pomocou virtuálnej reality. Nakoniec ho však rovnako ako centrálny priestor kupoly a Behrensových absolútnych ideí zaujíma zvláštny priestor absencie pod ňou. Ak by sme totiž doplnili kupolu v priestore, nedotýkala by sa zeme, ale levitovala by nad ňou vo výške 68 cm. Jakub Kopec už raz s týmto špecifickým priestorom pracoval v projekte Pódium v roku 2013. Teraz k nemu pristupuje celkom iným spôsobom a inými prostriedkami, ale aj tento krát transformuje priestor odchýlky, či stavebných nedokonalostí na priestor pre hru, možnosť pre vstup človeka, či pohrávanie sa s architektúrou. (Kurátorský text)

#kupole #instalace


Space Is the Place
Vedúca skamenelina
Pódium