Pódium

/instalace/autor Jakub Kopec/kurátorka Katarína Gatialová/foto Peter Snadík/Nová synagoga, Žilina/2013

Projekt vycházel z náhodné odchylky vzniklé při realizaci stavby žilinské neologické synagogy architekta Petera Behrense. Během šesti událostí byla tato nepřesnost transformována ve výchozí moment zapojení vnitřního prostoru, adaptovaného na kunsthalle, do veřejného dění. V ústředním prostoru byla vytvořena polyfunkční platforma s výchozí výškou v úrovni podlahy původního návrhu synagogy. Tato tabula rasa, představující prodloužení veřejného prostoru do interiéru synagogy, poskytla zázemí pro aktivity v rámci doprovodného kulturního programu. Modulární systém platformy umožnil její vertikální adaptovatelnost na konkrétní typ akce. V minimální (nebo žádné?) architektuře instalace byl použit také stávající ocelový rošt, relikt někdejšího podhledu kinosálu.

#mřížka #variabilita #instalace #pódium


Remake Lab
Space Is the Place
PRAHA/Fórum pro architekturu a média