Anglické nábřeží

/soutěžní návrh/autoři Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák, ve spolupráci s Petrem Hurníkem/Plzeň/2009

Navržený polyfunkční dům vyplňuje volný prostor před budovou banky, na dotyku řeky Radbuzy s prstencem městských sadů lemujícím historické jádro Plzně. Částečné zastavění pozemku navazuje na městskou strukturu za bývalými hradbami a podporuje propojení řeky s prstencem jak vizuálně (průhledy ze sadů na řeku), tak fakticky (parková úprava nezastavěné plochy). Soutěžní návrh byl oceněn třetím místem ve veřejné anonymní urbanisticko-architektonické soutěži.

#cena #nábřeží #urbanismus


Adaj leperas
Nový park v Leopoldově
Ostrov Štvanice