Y

/architektura výstavy/autor Jakub Kopec/kurátoři Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová/foto Kvet Nguyen/Galéria Umelka, Bratislava/2019

Architektura výroční výstavy VŠVU rozvíjí rastrový motiv dlažby předsálí funkcionalistické galerie ve velkorysou síť pokrývající celou podlahu výstavních prostor, která prostřednictvím různých deformací reaguje na vystavená díla.

#architektura výstavy #formace #mřížka #odívání


Space Is the Place
Vedúca skamenelina
#OK