Kompaktní město

/kurátorování a architektura výstavy/kurátoři Petra Hlaváčková, Jakub Kopec a Szymon Rozwałka/4AM, Brno/2011

Výstava Kompaktní město probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

Expozice byla virtuálně reinstalována jako součást projektu Asking Architecture v Českém a slovenském pavilonu na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Koncepce byla podobná té brněnské, na rozdíl od ní však její realizace využívala virtuální prostor rozšířené reality zvolený kurátory pavilonu.

#vrstvení #prostor v prostoru #4AM #výstava #kurátorování


Expozice jednoho projektu
PRAHA/Fórum pro architekturu a média
Adaj leperas