Adaptace domu v Kamence

/soukromá zakázka/autor Jakub Kopec/Brno/od 2010

V projektu splývá topografie kamenného lomu s původním dělnickým domkem, který je součástí památkově chráněného souboru staveb někdejší nouzové kolonie. Programová náplň cirkuluje novou topografií domu. Sekvence stísněných místností stávající stavby se proměňuje ve velkorysý obytný prostor otevírající se zde vzácnému dennímu světlu.

#slum #interiér #architektura #krajina #soukromá zakázka


Adaj leperas
Neformální mo(nu)menty
Nový park v Leopoldově