Rekonverze kravína

/soutěžní návrh/autoři Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jiří Železný/Doubravník/2015

Kravín a navazující areál má prostorové parametry stát se novým významotvorným elementem městyse Doubravníka. Oceňený soutěžní návrh vychází z minimálních intervencí do stávající stavby a jejího areálu s cílem obohatit místo o právě takové významy. Postupné zásahy jsou pro menší obec ekonomicky přijatelnější a poskytují logickou a flexibilní etapizaci v rámci realizace záměru v území. V postupně vytvářeném parku s biotopem a multifunkčním podkrovním sálem je kromě veřejných toalet, parkovacích stání (při břehu Svratky a u mostu přes Rakovec) a zejména pobytových prostorů (sedací schody z ulice, zatravněné plochy k ležení, dětské hřiště, pobytový dvůr za zdí bývalé maštale, zpřístupnění kaple sv. Anny či nábřežní promenáda) uvažováno také s polosoukromými a poloveřejnými prostory pro zdejší rezidenty - zápraží se společnými zádveřími a zimní zahradou, ovocným sadem, zeleninovými a květinovými záhony. Soutěžní návrh byl oceněn třetím místem ve veřejné anonymní architektonické soutěži. Díky místním aktivistům bylo podkroví kravína poprvé otevřeno veřejnosti u příležitosti výstavy soutěžních návrhů spojené s jejich prezentacemi a doprovodným programem.

#vrstvení #cena #architektura #krajina #park


Nový park v Leopoldově
Neformální mo(nu)menty
Adaj leperas