P7

/architektura výstavy/autor Jakub Kopec/grafické řešení Tomáš Hnida/veřejný prostor, Praha/2014

Instalace pouliční výstavy k výročí 130 let Prahy 7 je inspirována místním pavilonem s Maroldovým diorámem bitvy u Lipan a recyklací dřívějšího návrhu Západočeské galerie v Plzni. Navzdory zmenšenému měřítku vytváří autonomní výstavní prostor s horním difuzním osvětlením. Orientací výstavy dovnitř je dosaženo jejího oddělení od vizuálního smogu veřejného prostoru. Objekt svou formou na pomezí low-tech futurismu a Tokyo Lucky Hole láká kolemjdoucí k nahlédnutí.

#architektura výstavy #veřejný prostor


Expozice jednoho projektu
Neformální mo(nu)menty
Gwerk