Městské zásahy

/architektura výstavy/autoři Jakub Kopec, Filip Kusák/kurátoři Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková/grafický design Kutululu/Brno/2017

Instalace transformovala uliční síť města Brna na povrchy výstavního sálu v jeho centru. Jednotlivé městské zásahy byly vystaveny jako modelové objekty, skrze které jejich autoři interpretovali ideu této intervence.

#architektura výstavy #město #prostor v prostoru


Krištáľová reťaz
Plný dům
Baťova města