Expozice jednoho projektu

/kurátorování a architektura výstavy/kurátor a autor Jakub Kopec, ve spolupráci se 4AM/veřejný prostor, Brno/2012

Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů. V dočasném objektu ve veřejném prostoru města Brna je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.

#veřejný prostor #4AM #architektura výstavy #výstava #kurátorování


Kompaktní město
Neformální mo(nu)menty
PRAHA/Fórum pro architekturu a média