Nie som tu, som v Arkádii

/architektura výstavy/autor Jakub Kopec/kurátorka Maria Janušová/vizuální identita Aurélia Garová, Tereza Maco/Nitra/2018

Architektonickým zásahom sa narušila centrálna os výstavného priestoru, ktorú predstavovala chodba. Tá pôvodne slúžila ako spojovací bod medzi dvomi postrannými sledmi expozičných miestností. Prečlenením ústrednej chodby prostredníctvom deliacich priečok sa stratila jej dominancia i funkcia. Priestor Reprezentačných sál Nitrianskej galérie sa výstavbou umelých stien zároveň rozšíril o ďalšie miestnosti. Tým nové architektonické členenie pripomína labyrint – návštevník je nútený k neustálemu pohybu po expozičnej ploche, k hľadaniu ciest smerom von či ďalej dovnútra, do hĺbky výstavy. Symbolika labyrintu pritom priamo súvisí s koncepciou výstavného projektu, ktorá v mnohom čerpá z antickej filozofie a mytológie. (Kurátorský text)

#rozdělení #architektura výstavy #nedělat téměř nic


Folies
Síť
Psychoanalýza jednoho prostoru