MG-PP

/veřejná zakázka/autor Jakub Kopec/Pražákův palác, Brno/2017

Projekt adaptuje stávající kuchyňku sekretariátu pro nové institucionální potřeby Moravské galerie v Brně.

#model #architektura #interiér


Festka Store
Adaj leperas
Adaptace domu v Kamence