loading...

vstupní prostor základní školy

/soutěžní návrh/Brno/2013

Záměrem návrhu je vytvoření jasně artikulovaného veřejného prostoru spojujícího v sobě intimitu urbánního interiéru s požadavky na předprostor veřejné stavby - základní školy. Koncepci naplňují dílčí intervence odstraňující bariéry a sjednocující povrchy i detaily prostorového vymezení místa, při co největším využití jeho stávajících specifik. Výrazný koberec z EPDM gumy, pohyblivý mobiliář a zavěšené "stropní" osvětlení doplňuje úprava stávající vstupní fasády a opěrné zdi.