loading...

VIRTUÁLNÍ BEHRENS

/instalace/kurátorka Ivana Rumanová/Pracovní výstava, Nová synagoga, Žilina/2017

Architekt Jakub Kopec sa v rámci Pracovnej výstavy rozhodol doplniť a sprítomniť vízie Petra Behrensa v priestore Novej synagógy pomocou virtuálnej reality. Nakoniec ho však rovnako ako centrálny priestor kupoly a Behrensových absolútnych ideí zaujíma zvláštny priestor absencie pod ňou. Ak by sme totiž doplnili kupolu v priestore, nedotýkala by sa zeme, ale levitovala by nad ňou vo výške 68 cm. Jakub Kopec už raz s týmto špecifickým priestorom pracoval v projekte Pódium v roku 2013. Teraz k nemu pristupuje celkom iným spôsobom a inými prostriedkami, ale aj tento krát transformuje priestor odchýlky, či stavebných nedokonalostí na priestor pre hru, možnosť pre vstup človeka, či pohrávanie sa s architektúrou. (Kurátorský text)

pohlednice do žiliny

/instalace/kurátorka Danka Krajčová/Frejm baj frejm, Považská galéria umenia, Žilina/2013

Pohledy cizince-architekta do města odkrývají detaily a souvislosti jeho trvalým obyvatelům a uživatelům často skryté. Instalace pohlednic byla součástí výstavy Frejm baj frejm, zaměřené na téma animace v rámci mezinárodního festivalu animovaných filmů Fest Anča 2013.

expozice jednoho projektu

/výstavní instalace, kurátorování/veřejný prostor, Brno/2012

Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů. V dočasném objektu ve veřejném prostoru města Brna je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.

Městské zásahy/kukačka

/výstava/bývalá káznice/Brno/2011

Site-specific instalace projektu v rámci výstavy Městské zásahy.

výstava Kompaktní město

/výstavní instalace, kurátorování/spolukurátoři Petra Hlaváčková a Szymon Rozwałka/4AM, Brno/2011

Výstava Kompaktní město probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

Blast Off City

/výstava/spoluautoři Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/VČG/Pardubice/2010

Instalace projektu v rámci výstavy Blast Off City.