loading...

ADAPTACE DOMU V KAMENCE

/soukromá zakázka/Brno/od 2010

V projektu splývá topografie kamenného lomu s původním dělnickým domkem, který je součástí památkově chráněného souboru staveb někdejší nouzové kolonie. Programová náplň cirkuluje novou topografií domu. Sekvence stísněných místností stávající stavby se proměňuje ve velkorysý obytný prostor otevírající se zde vzácnému dennímu světlu.

TRANSFORMACE VENKOVSKÉHO STAVENÍ NA REKREAČNÍ CHALUPU

/soukromá zakázka/Kuželov/2014 

Liniový objekt sériově řazených průchozích místností se nově otevírá do zahrady. Hospodářský prostor za domem nahrazuje venkovní pobytová terasa. Veškeré skladovací prostory jsou umístěny ve stávajícím podkroví, které bude přístupné přímo z terénu, do něhož se dům částečně zanořuje.

rodinný dům s provozovnou

/soukromá zakázka/Brno/2013

Rozšíření stávajícího suterénu je umístěno na konci řady domů. Nový rodinný dům s provozovnou v přízemí vytváří přechod mezi ulicí a dvorem. Výsledkem je jeho hybridní forma spojující dohromady konvenční řadový dům a soudobou interpretaci individuálního bydlení v zahradě.

BEZBARIÉROVÁ CHATA

/soukromá zakázka/Frýdlant nad Ostravicí/od 2012

Stavební úpravy rozšiřují původní chatu směrem do svahu a adaptují ji pro potřeby bezbariérového užívaní. Nový objem stavby je koncipován s ohledem na topografii úbočí Ondřejníku, kterou graduje po vzoru beskydských skalních útvarů.