loading...

MĚSTSKÉ ZÁSAHY

/architektura výstavy/spoluautor Filip Kusák/kurátoři Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková/grafický design Kutululu/Brno/2017

Instalace transformovala uliční síť města Brna na povrchy výstavního sálu v jeho centru. Jednotlivé městské zásahy byly vystaveny jako modelové objekty, skrze které jejich autoři interpretovali ideu této intervence.

Letištní město

/soutěžní návrh/spoluautoři Michal Mačuda, Jiří Vítek/Praha/2015

Nadbytek stávajících neartikulovaných ploch naplňujeme zastavitelnými objemy vytvářejícími urbanistickou partituru města stejně rozmanitého jako je samotná Praha. Obálky představují hlavní prostorovou regulaci na bázi diagramu. Jsou odvozené z letového profilu a parametrů stínění okolních staveb a optimalizované vzhledem k výhledům z nové řídící věže. Jejich náplň je multiplicitní, je možné je postupně aktualizovat v průběhu zastavování území. Okrsky vytvářejí rhizomatické, vzájemně nehierarchické autonomní části organizované kolem vnitřního veřejného prostoru. Tok veřejných prostranství se propisuje do vzoru povrchu prostřednictvím ekvipotenciálních linií generovaných na základě pohybu. Kde je rychlejší, linie více proudí (tranzit kolem okrsků), kde je klidnější, vytváří zátočiny a náplavky (vnitřní sdílené prostory).

ORLOVÁ

/soutěžní návrh/spoluautor Jiří Vítek/Orlová/2015

Orlová je městské podhoubí v postindustriální krajině. Revitalizaci historického centra chápeme jako další život původního oddenku, který nemá začátek ani konec, je mezihrou, vždy ve středu, mezi ostatními městskými částmi.

Návrh hledá východiska, jak navrhnout autonomní městský celek a přitom neuniformovat jeho architekturu, jak nakládat s historickým dědictvím a přitom jím nebýt svázán, jak vytvořit ekonomicky atraktivní prostor a přitom nutně "nedevelopovat" ani neplýtvat krajinou. 

Výsledkem tohoto diskurzu je princip městského plánování na bázi udržitelného rozvoje. Hlavní prostorovou regulaci nad zastavitelnými plochami morfologicky vymezeného území představuje environmentální obálka (jejímž předobrazem jsou americké zónovací obálky). Ta by měla podnítit uvažování o intenzivním zastavění starého města. Spíše než o nutnost (počet obyvatel Orlové dlouhodobě klesá) jde však o možnost (maximální svoboda zastavění), související s hledáním toho, co městu chybí.

pohlednice do žiliny

/instalace/kurátorka Danka Krajčová/Frejm baj frejm, Považská galéria umenia, Žilina/2013

Pohledy cizince-architekta do města odkrývají detaily a souvislosti jeho trvalým obyvatelům a uživatelům často skryté. Instalace pohlednic byla součástí výstavy Frejm baj frejm, zaměřené na téma animace v rámci mezinárodního festivalu animovaných filmů Fest Anča 2013.

Baťova města

/architektura výstavy/kurátoři Markéta Březovská, Rostislav Koryčánek/grafické řešení Pixl-e/Dům umění města Brna/2013

Výstava připravená v Nadaci Bauhaus Dessau představuje mezinárodní satelitní sídliště Baťovy společnosti. K původní výstavní instalaci (autor Thilo Fuchs – TATIN Design Studio) je přidán nový sedací nábytek, který vytváří adaptaci těchto satelitů na imaginární mapě světa.

asking architecture/compact city

/ve spolupráci s Janem Perneckým a 4AM/instalace/Benátky/2012

Výstava Kompaktní město byla virtuálně reinstalována jako součást projektu Asking Architecture v Českém a slovenském pavilonu na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Koncepce byla podobná té brněnské, na rozdíl od ní však její realizace využívala virtuální prostor rozšířené reality zvolený kurátory pavilonu.

výstava Kompaktní město

/výstavní instalace, kurátorování/spolukurátoři Petra Hlaváčková a Szymon Rozwałka/4AM, Brno/2011

Výstava Kompaktní město probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.