loading...

#OK

/architektura výstavy/kurátoři Mária Janušová, Erik Vilím/vizuální identita Pinchof/Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica/2018

Architektura XII. Trienále malého objektu a kresby, zaměřeného na objektově orientovanou ontologii, si pohrává s nejméně atraktivním a zároveň nejrozsáhlejším objektem výstavního prostoru - zašlým zátěžovým kobercem. Ten je z pouhé povrchové úpravy podlah galerie transformován v prostorotvorný element, který koreluje s různými výškovými úrovněmi výstavních místností i soklů a vytváří novou topografii, zvrásněnou podobně jako krajina Banské Štiavnice. Krajina koberce je navíc topologická, zachovává geometrickou spojitost původního půdorysu. Její záhyby částečně odkrývají podkladní cementové potěry a částečně recyklují či zakrývají nepotřebné prvky výstavního fundusu. Návštěvník-poutník objevuje umělecká díla umístěná v této krajině, může jí procházet nebo v ní na chvíli spočinout.

ADAPTACE DOMU V KAMENCE

/soukromá zakázka/Brno/od 2010

V projektu splývá topografie kamenného lomu s původním dělnickým domkem, který je součástí památkově chráněného souboru staveb někdejší nouzové kolonie. Programová náplň cirkuluje novou topografií domu. Sekvence stísněných místností stávající stavby se proměňuje ve velkorysý obytný prostor otevírající se zde vzácnému dennímu světlu.

tunel

/krajinná instalace/spoluautoři Tomáš Tholt, Marián Lucký/Dúbravica/2016

Instalace v rámci workshopu Landscape Revisited 5 vytváří zkratku na cestě mezi uměleckými intervencemi v krajinném rámci středoslovenské vesnice Dúbravica. Průsek neprostupným křovím je kromě cesty samotné zdrojem materiálu na její ochranu před dalším zarůstáním.

Nádražní bufáč

/instalace/organizace a občerstvení Bufáč/krajinářský architekt Efemér/grafické řešení The Rodina/aranže Mák Hustoles/ve spolupráci se 4AM/Brno/2013

Na rozhraní periferie jižního centra a vyvýšené lineární krajiny železničních náspů se nachází zapomenutá nádražní budova. Kvůli opravě viaduktu v centru města byl v jejím sousedství, na místě plánovaného nádraží v odsunuté poloze, zbudován provizorní perón sloužící jako dočasná stanice mezinárodních vlaků. V reakci na tuto situaci byl na zahrádce před domem vytvořen nádražní bufet. Jako zázemí nové občerstvovny posloužil reinstalovaný variabilní objekt navržený pro vyhlašování finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2012. Modul, umožňující svým pootočením několik různých způsobů využití, byl osazen jako zahradní pavilon ve formě velkého stolu uprostřed čerstvě posekaného trávníku. Nový bufet vyzdobily květiny rostoucí přirozeně na železničních náspech nebo v truhlících a na záhoncích lokálních nádraží. V betonovém zarážedle byla vysázena rajčata, bylinky a okrasné verbeny. Pod girlandami z umakartových ubrusů a grafickými bannery Bufáče byly podávány speciality inspirované poetikou nádražních kantýn. Příchozí mohli ochutnat sekanou s estragonovou hořčicí na kmínovém chlebu, aspiky, chlebíčky se šunkovou pěnou či utopence a napít se limonády z třešňového a lipového sirupu nebo piva z menších českých pivovarů.

Ostrov

/soutěžní projekt/spoluautoři Ondřej Bartůšek, Jaroslav Sedlák/Štvanice, Praha/2013

Návrh redefinuje ostrovní fenomén místa a otevírá břehem vymezenou krajinu ve vazbě na sousední městské čtvrti i širší okolí. Zpřístupnění je založeno na třech principech: oddělení tranzitní dopravy, přidání místních propojení a vytvoření prostupné krajiny.

BEZBARIÉROVÁ CHATA

/soukromá zakázka/Frýdlant nad Ostravicí/od 2012

Stavební úpravy rozšiřují původní chatu směrem do svahu a adaptují ji pro potřeby bezbariérového užívaní. Nový objem stavby je koncipován s ohledem na topografii úbočí Ondřejníku, kterou graduje po vzoru beskydských skalních útvarů.