loading...

Indexová fosilie

/architektura výstavy/kurátorka Ivana Rumanová/vizuální identita Pinchof/Nová synagoga, Žilina/2019

Výstava nahlíží současnost z pozice její budoucí archeologie. Architekturu výstavy tvoří pole soklů z pěti galerijních institucí. Jejich uspořádání reaguje monumentalitou celku na architekturu výstavního prostoru (kupoli a ochozy) a nedokonalostí detailů (seskupování opotřebovaných soklů doplněných o několik neopracovaných dřevěných trámů) na kontext všednosti galerijního provozu. Sokly posloužily jako různorodý fundus pro vystavená díla a po přerušení výstavy z důvodu konání divadelního festivalu byly reinstalovány jako její autonomní relikt.

tunel

/krajinná instalace/spoluautoři Tomáš Tholt, Marián Lucký/Dúbravica/2016

Instalace v rámci workshopu Landscape Revisited 5 vytváří zkratku na cestě mezi uměleckými intervencemi v krajinném rámci středoslovenské vesnice Dúbravica. Průsek neprostupným křovím je kromě cesty samotné zdrojem materiálu na její ochranu před dalším zarůstáním.

Pódium

/instalace/kurátorka Katarína Gatialová/Nová synagoga, Žilina/2013

Projekt vycházel z náhodné odchylky vzniklé při realizaci stavby žilinské neologické synagogy architekta Petera Behrense. Během šesti událostí byla tato nepřesnost transformována ve výchozí moment zapojení vnitřního prostoru, adaptovaného na kunsthalle, do veřejného dění. V ústředním prostoru byla vytvořena polyfunkční platforma s výchozí výškou v úrovni podlahy původního návrhu synagogy. Tato tabula rasa, představující prodloužení veřejného prostoru do interiéru synagogy, poskytla zázemí pro aktivity v rámci doprovodného kulturního programu. Modulární systém platformy umožnil její vertikální adaptovatelnost na konkrétní typ akce. V minimální (nebo žádné?) architektuře instalace byl použit také stávající ocelový rošt, relikt někdejšího podhledu kinosálu.

Kukačka

/zvuková instalace/ve spolupráci s 4AM/veřejný prostor, brno/2011

v polovině září 2010 byl slavnostně odhalen nový orloj na náměstí svobody v centru brna. po spuštění hodinového stroje překvapivě vyšlo najevo, že není zřejmý přesný čas. následná vlna nevole většiny kolemjdoucích byla hlavním impulsem realizované zvukové instalace. tu tvořil mobilní telefon s nahrávkou zvuku kukačkových hodin napojený na reproduktory hi-fi věže. „kukačka“ byla interaktivně přístupná na mobilním čísle, které bylo zveřejněno v médiích a na odtržitelných inzertních štítcích na vlastním časostroji. „kolik je hodin“ si tak mohl určit každý z volajících osobně, dle délky jeho prozvánění. na malinovského náměstí je dodnes slyšet zvuk dravce, který má odradit všudypřítomné holuby, na náměstí svobody se ozývala kukačka, známá svým hnízdním parazitismem. v kontextu hodinového stroje, který svou koncepcí připomíná neúspěšné obléhání města brna švédskou armádou za třicetileté války, kukání připomínalo rozhlasovou signalizaci používanou při bombardování za 2. světové války.

Televizní věž

/instalace/spoluautoři Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/veřejný prostor, Pardubice/2010

Na konci workshopu „městský kulturní prostor“ byly televize svezeny do atria VČG v Domě u Jonáše, kde z nich byla postavena symbolická babylonská věž, odkaz k novodobému mediálnímu zmatení jazyků.

Obývací pokoj

/instalace/spoluautoři Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/veřejný prostor, Pardubice/2010

Instalace vychází z poetiky náměstí jako venkovního obývacího pokoje. Vyřazené televize, které byly po desítky let hlavními nositeli kultury, vytvářejí nový městský mobiliář, konkrétně obývákovou stěnu a sezení. Prvek známý každému z jeho domácnosti je vsazen do veřejného prostoru jako prostředek k jeho zabydlení.