loading...

Indexová fosilie

/architektura výstavy/kurátorka Ivana Rumanová/vizuální identita Pinchof/Nová synagoga, Žilina/2019

Výstava nahlíží současnost z pozice její budoucí archeologie. Architekturu výstavy tvoří pole soklů z pěti galerijních institucí. Jejich uspořádání reaguje monumentalitou celku na architekturu výstavního prostoru (kupoli a ochozy) a nedokonalostí detailů (seskupování opotřebovaných soklů doplněných o několik neopracovaných dřevěných trámů) na kontext všednosti galerijního provozu. Sokly posloužily jako různorodý fundus pro vystavená díla a po přerušení výstavy z důvodu konání divadelního festivalu byly reinstalovány jako její autonomní relikt.

VIRTUÁLNÍ BEHRENS

/instalace/kurátorka Ivana Rumanová/Pracovní výstava, Nová synagoga, Žilina/2017

Architekt Jakub Kopec sa v rámci Pracovnej výstavy rozhodol doplniť a sprítomniť vízie Petra Behrensa v priestore Novej synagógy pomocou virtuálnej reality. Nakoniec ho však rovnako ako centrálny priestor kupoly a Behrensových absolútnych ideí zaujíma zvláštny priestor absencie pod ňou. Ak by sme totiž doplnili kupolu v priestore, nedotýkala by sa zeme, ale levitovala by nad ňou vo výške 68 cm. Jakub Kopec už raz s týmto špecifickým priestorom pracoval v projekte Pódium v roku 2013. Teraz k nemu pristupuje celkom iným spôsobom a inými prostriedkami, ale aj tento krát transformuje priestor odchýlky, či stavebných nedokonalostí na priestor pre hru, možnosť pre vstup človeka, či pohrávanie sa s architektúrou. (Kurátorský text)

Pódium

/instalace/kurátorka Katarína Gatialová/Nová synagoga, Žilina/2013

Projekt vycházel z náhodné odchylky vzniklé při realizaci stavby žilinské neologické synagogy architekta Petera Behrense. Během šesti událostí byla tato nepřesnost transformována ve výchozí moment zapojení vnitřního prostoru, adaptovaného na kunsthalle, do veřejného dění. V ústředním prostoru byla vytvořena polyfunkční platforma s výchozí výškou v úrovni podlahy původního návrhu synagogy. Tato tabula rasa, představující prodloužení veřejného prostoru do interiéru synagogy, poskytla zázemí pro aktivity v rámci doprovodného kulturního programu. Modulární systém platformy umožnil její vertikální adaptovatelnost na konkrétní typ akce. V minimální (nebo žádné?) architektuře instalace byl použit také stávající ocelový rošt, relikt někdejšího podhledu kinosálu.