loading...

Adaptace krčku Pražákova paláce

/veřejná zakázka/spoluautor Jaroslav Sedlák/ve spolupráci se 4AM a Deep Throat/Brno/2014

Na okružní třídě kolem historického městského jádra Brna se nachází nádvoří neorenesančního souboru Pražákova paláce (Moravská galerie) a Besedního domu (brněnská filharmonie). Projekt adaptuje jejich spojovací krček umístěný na terénní hraně někdejšího hradebního valu.

Zadání představuje změnu v užívání stávající restaurátorské dílny na bezbariérový kulturní prostor pro přednášky, workshopy, koncerty, výstavní a performativní projekty, videoprojekce a další podobné aktivity s kavárnou, barem a provozním zázemím.

Neexistuje žádná permanentní náplň (funkce), je definován pouze prostor stávající stavby a nový prostor událostí. Existující prostor je i po odstranění všech nenosných příček těsný, nově iniciovaný prostor je proto situační, podle okamžitých potřeb expandující na venkovní nádvoří nebo se smršťující v komorní kavárnu. Interiér města (nádvoří) a adaptovaného objektu splývají v nových gradientech společné podlahy. Hranice navržené architektury jsou definovány multiplicitou jejího kulturního programu.

Nové trvalé intervence jsou infrastrukturní (bezbariérové úpravy, zasíťování, nové dveře, sanitární zařízení, sklad/kancelář). Intrastruktura je viditelná (vnitřní kabeláže, rozvody, šachty). Nový mobiliář je v původním slova smyslu mobilní, používaný bez rozlišování interiéru a exteriéru (barové segmenty, pódiové podesty použitelné jako pracovní stoly, výškově stavitelné stolky, stohovací a skládací židle). Ambivalenci měnícího se prostoru rozšiřují stopy původní dílny (zářivkové osvětlení dřívější dispozice, textura betonové podlahy, rozdílná zrnitost omítek v místě bouraných příček...) a použití recyklovaných prvků (polykarbonátové panely z výstavy Obrazy mysli, reinstalace knihovny z literárního veletrhu nebo židle z aukra...).

Psychoanalýza jednoho prostoru

/architektura výstavy/ve spolupráci se 4AM/Praha/2013

Téměř žádná architektura výstavy. Scénu pro zvukové nahrávky expozice, představující sondu do podvědomí bývalé prádelny, tvoří saponátem vyčištěný prostor původní, dočasně znovuobnovené provozovny. Nově nainstalované pračky a prádelní šňůry slouží během výstavy veřejnosti.

expozice jednoho projektu

/výstavní instalace, kurátorování/veřejný prostor, Brno/2012

Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů. V dočasném objektu ve veřejném prostoru města Brna je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.

Městské zásahy/kukačka

/výstava/bývalá káznice/Brno/2011

Site-specific instalace projektu v rámci výstavy Městské zásahy.

asking architecture/compact city

/ve spolupráci s Janem Perneckým a 4AM/instalace/Benátky/2012

Výstava Kompaktní město byla virtuálně reinstalována jako součást projektu Asking Architecture v Českém a slovenském pavilonu na 13. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Koncepce byla podobná té brněnské, na rozdíl od ní však její realizace využívala virtuální prostor rozšířené reality zvolený kurátory pavilonu.

výstava Kompaktní město

/výstavní instalace, kurátorování/spolukurátoři Petra Hlaváčková a Szymon Rozwałka/4AM, Brno/2011

Výstava Kompaktní město probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

Mřížka

/architektura výstavy/ve spolupráci s Janem Taborem a 4AM/Vlněna, Brno/2011

Objevené materiály z dokumentačního oddělení bývalé textilní továrny byly nainstalovány v rastru na podlaze prázdné průmyslové haly jako součást výstavy Umění a osvobození/Evropa 1943-1967.

Stěhování

/happening/ve spolupráci se 4AM/Brno-Benátky/2012

Po zveřejnění předčasného vypovědění smlouvy z prostor Galerie architektury jsme uskutečnili symbolické stěhování do místa konání právě probíhajícího 4AM projektu na 13. mezinárodním bienále architektury v Benátkách. Scénu pro náš příspěvek k tématu bienále "Common Ground" tvořil společný stůl, převezený z 4AM/kabinetu v Brně.

4AM/kabinet

/veřejná zakázka/grafické řešení The Rodina/4AM, Brno/2011

Návrh adaptuje prázdný vstupní prostor Galerie architektury pro potřeby jejího nového provozovatele. Stávající foyer s pultem pro biletářku se mění na veřejnou knihovnu, místo setkávání a konání workshopů. Uprostřed místnosti je umístěn velký společný stůl obklopený knihovnami, do nichž jsou integrovány stávající dveře do skladu a na toalety.