loading...

(sub)urbánní posedy

/soutěžní návrh/Psáry-Dolní Jirčany/2012

Projekt pro soutěž CULBURB vychází z potenciálu kopcovitého terénu a blízkosti prvního souvislého zalesnění na cestě z Prahy jižním směrem. Hraniční poloha lesa byla inspirací k návrhu intervence v akupunkturní formě vycházející z typologie mysliveckých posedů. Tyto druhé nejčastější české stavby, po rodinných domech, vytváří nové identifikační body v obci a jejím bezprostředním okolí. Posedy, slangově kazatelny, vztyčené na terénních vyvýšeninách nebo jen umístěné dostatečně vysoko nad nízkopodlažními domy nových obytných celků nabízejí nové pohledy na místo a krajinu. Jejich lokace v urbánních částech historického jádra na návrší Dolních Jirčan, nad suburbánní výstavbou nebo ve svahu mýtiny Štědříku by nabídla nová putovní zastavení s možností ohlédnutí se za výsledky územního rozvoje obce.