loading...

Nový park

/veřejná zakázka/spoluautoři Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň, spolupráce Ondřej Fous, Luboš Zbranek/Leopoldov/od 2017

Revitalizace někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky.

Chodník při rušné Hlohovské cestě bude rozšířen až za úroveň kapličky a vytvoří tak vstupní piazzetu, doplnění chodníku při Rázusově ulici zase počítá s otevřením brány vedoucí k nedaleké spolkové zahradě. V návaznosti na úpravy chodníků bude přesunuto stávající oplocení a vstupní brány. Obyvatelům sousedních rodinných domů bude nabídnuta možnost zřízení přístupových branek z jejich soukromých zahrad.

Nový park je chápán jako jedno velké stinné hřiště. Všechny keře a jiné bariérové druhy dřevin budou odstraněny. Vzrostlé listnaté stromy s podchodnými korunami budou ošetřeny a postupně doplňovány mladými jedinci, aby se předešlo rozpadu porostu a byl podpořen jeho další rozvoj. Nová výsadba představuje extenzi diagonálního uspořádání stávající aleje v celé šíři parku. Zemina v bezpečné vzdálenosti od kořenového systému stromů bude stabilizována jako volně pochozí povrch, odlehčující jedinou existující komunikační osu.

Většina stávajících objektů bude zachována. Kaplička se stane dominantou piazzety, kříže na obou stranách původní aleje budou nadále uvozovat vstupy do parku. Řemeslně zpracované náhrobky budou vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzety. Vnitřní plochu parku obohatí také ready-made objekty, pracující s imaginací dětí samotných, a materiálově odlišené plochy v podobě dřevěné podesty, nebo pískového a EPDM pryžového povrchu. Repasované lampy doplní nové scénické osvětlení a dřevěné lavičky.