loading...

Nový park

veřejná zakázka/spoluautoři Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň, spolupráce JV PROJEKT VH, s.r.o., Dubrovay, s.r.o., Ondřej Fous, Luboš Zbranek/Leopoldov/2016-19

Revitalizace někdejšího záhumenního hřbitova na park s herním vybavením pro děti transformuje pozapomenutou průchozí zahradu na místo aktivního odpočinku všech generací. Návrh vychází ze tří základních principů - aktivace rozhraní parku, umožnění svobodnějšího pohybu na jeho vnitřní ploše a doplnění stávajících objektů o nové prvky. Projekt vznikl ve spolupráci architekta, krajinářské architektky a výtvarníka na základě architektonické soutěže.

Při Hlohovské cestě došlo k přesunu původního oplocení až za úroveň kapličky, rozšířený chodník, tzv. piazzeta, vytvořil velkorysejší nástup do parku z této dopravní tepny. Na základě společného setkání s obyvateli sousedních rodinných domů byly zájemcům z jejich řad zrealizovány přístupové branky z vybraných míst jejich soukromých zahrad. Nové oplocení do Rázusovy ulice navazuje svou bránou na protější vrata vedoucí k nedaleké Spolkové zahradě, jejichž otevření město plánuje.

Nový park je chápán jako jedno velké stinné hřiště. Všechny keře a jiné bariérové druhy dřevin byly odstraněny. Vzrostlé listnaté stromy s podchodnými korunami byly ošetřeny a doplněny mladými jedinci, aby se předešlo rozpadu porostu a byl podpořen jeho další rozvoj. Nová výsadba představuje extenzi diagonálního uspořádání původní aleje v celé šíři parku. Zemina v bezpečné vzdálenosti od kořenového systému stromů byla stabilizována jako volně pochozí mlatový povrch, odlehčující jedinou existující komunikační osu.

Historická vrstva původně hřbitovních objektů zůstala zachována. Kaplička se stala dominantou piazzety, kříže na obou stranách původní aleje nadále uvozují vstupy do parku. Řemeslně zpracované náhrobky byly vystaveny v novém lapidáriu při vstupu z piazzety. Vnitřní plochu parku obohatily především nové ready-made hrací objekty z průmyslově vyráběných inženýrských elementů. Vůči výrobě atypů představují ekonomickou alternativu, oproti hracím prvkům typovým potom nabízí neotřelé řešení vyzývající k objevování a rozvíjení vlastní imaginace dětí. Kromě těchto funkčních plastik byl v parku osazen také nový městský mobiliář včetně veřejného osvětlení.