loading...

expozice jednoho projektu

/výstavní instalace, kurátorování/veřejný prostor, Brno/2012

Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů. V dočasném objektu ve veřejném prostoru města Brna je každé dva týdny vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru. Výstavní instalace slouží také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na kola. Prezentace každého z projektů popisuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci. Návrhy jsou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.