loading...

Černá louka

/soutěžní návrh/spoluautoři Jaroslav Sedlák, Jiří Vítek/Ostrava/2010

Hlavním cílem projektu (v rámci kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2015) není vytváření nezávislého klastru, ale jeho integrace do urbánní struktury města. Město dosahuje svých přirozených hranic reprezentovaných řekou a železnicí. Etapovitost projektu je chápána jako přirozený růst města, ne jako etapy developerského projektu. Jeho první etapu tvoří stavební program daný zadáním soutěže.